1. แฟนต้า กลิ่นส้ม

  1. 240ml
  2. 325ml
  3. 450ml
  4. 1L
  5. 1.5L
  6. 1.25L
  1. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   240ml ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 130 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 33 ก. 11%
   น้ำตาล 28 ก.
   โซเดียม 0 มก. 0%
  2. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   325ml ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 180 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 45 ก. 15%
   น้ำตาล 38 ก.
   โซเดียม 5 มก. 0%
  3. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   450ml ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 110 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 28 ก. 9%
   น้ำตาล 23 ก.
   โซเดียม 0 มก. 0%
  4. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   1L ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 110 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 28 ก. 9%
   น้ำตาล 23 ก.
   โซเดียม 0 มก. 0%
  5. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   1.5L ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 110 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 28 ก. 9%
   น้ำตาล 23 ก.
   โซเดียม 0 มก. 0%
  6. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   1.25L ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 110 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 28 ก. 9%
   น้ำตาล 23 ก.
   โซเดียม 0 มก. 0%

  ส่วนประกอบที่สำคัญ

  น้ำตาล 13.00 % กลิ่นส้ม 0.03%  แต่งรสธรรมชาติและกลิ่นเลียนธรรมชาติ เจือสีสังเคราะห์ ใช้วัตถุกันเสีย

 2. แฟนต้า กลิ่นสตรอเบอร์รี

  1. 240ml
  2. 250ml
  3. 325ml
  4. 450ml
  5. 1L
  6. 2L
  1. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   240ml ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 140 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 36 ก. 12%
   น้ำตาล 30 ก.
   โซเดียม 0 มก. 0%
  2. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   250ml ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 140 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 36 ก. 12%
   น้ำตาล 30 ก.
   โซเดียม 0 มก. 0%
  3. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   325ml ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 190 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 49 ก. 16%
   น้ำตาล 41 ก.
   โซเดียม 5 มก. 0%
   เหล็ก 2%
  4. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   450ml ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 120 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 30 ก. 10%
   น้ำตาล 25 ก.
   โซเดียม 0 มก. 0%
  5. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   1L ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 120 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 30 ก. 10%
   น้ำตาล 25 ก.
   โซเดียม 0 มก. 0%
  6. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   2L ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 120 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 30 ก. 10%
   น้ำตาล 25 ก.
   โซเดียม 0 มก. 0%

  ส่วนประกอบที่สำคัญ

  น้ำตาล 14.00 % กลิ่นสตรอเบอร์รี 0.08% แต่งรสธรรมชาติและกลิ่นเลียนธรรมชาติ ใช้วัตถุกันเสีย เจือสีสังเคราะห์

 3. แฟนต้า กลิ่นผลไม้รวม

  1. 240ml
  2. 250ml
  3. 325ml
  4. 450ml
  5. 1L
  6. 2L
  1. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   240ml ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 140 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 36 ก. 12%
   น้ำตาล 29 ก.
   โซเดียม 0 มก. 0%
  2. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   250ml ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 140 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 36 ก. 12%
   น้ำตาล 29 ก.
   โซเดียม 0 มก. 0%
  3. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   325ml ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 200 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 49 ก. 16%
   น้ำตาล 39 ก.
   โซเดียม 5 มก. 0%
  4. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   450ml ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 120 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 30 ก. 10%
   น้ำตาล 24 ก.
   โซเดียม 0 มก. 0%
  5. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   1L ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 120 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 30 ก. 10%
   น้ำตาล 24 ก.
   โซเดียม 0 มก. 0%
  6. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   1L ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 120 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 30 ก. 10%
   น้ำตาล 24 ก.
   โซเดียม 0 มก. 0%

  ส่วนประกอบที่สำคัญ

  น้ำตาล 14.00 % กลิ่นผลไม้รวม 0.11% แต่งรสธรรมชาติและกลิ่นเลียนธรรมชาติ ใช้วัตถุกันเสีย เจือสีสังเคราะห์

 4. แฟนต้า กลิ่นไอซ์ซี เลมอน ไลม์

  1. 325ml
  2. 422ml
  3. 450ml
  4. 1.25L
  1. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   325ml ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 180 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 45 ก. 15%
   น้ำตาล 38 ก.
   โซเดียม 5 มก. 0%
  2. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   422ml ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 110 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 28 ก. 9%
   น้ำตาล 27ก.
   โซเดียม 35มก. 1%
  3. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   450ml ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 110 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 28 ก. 9%
   น้ำตาล 27ก.
   โซเดียม 35มก. 1%
  4. ข้อมูลโภชนาการ
   * ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี
   1.25L ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
   พลังงานทั้งหมด 110 กิโลแคลอรี
   ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
   โปรตีน 0 ก.
   คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 28 ก. 9%
   น้ำตาล 27ก.
   โซเดียม 35มก. 1%

  ส่วนประกอบที่สำคัญ

  น้ำตาล 12.5%  สารควบคุมความเป็นกรด (330), (452(i)). ใช้วัตถุกันเสีย แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ เจือสีสังเคราะห์